Vad är Buddhism?

Den bästa förklaringen av Buddhas lära har vi fått från Buddha själv. På Sanskrit kallas hans läror för Dharma och på Tibetanska för Chö. Båda betyder “Som det är”. Man kan därför se Buddhism som en uppsättning verktyg som gör…

Marta György-Kessler in Stockholm

Den 5-6 october får Stockholmscentret besök av Diamantvägs resandelärare Marta György-Kessler från London.  Marta har varit elev av Lama Ole Nydahl sedan 1990 och resandelärare sen 2002. Föreläsningar är på engelska. Om du är ny rekommenderar vi att du väljer att gå…

Vem är Buddha?

Den här tidsepokens Buddha Shakyamuni föddes i en kungafamilj omkring 560 f.kr. Från tidig ålder omgavs han av rikedom och skönhet och fick en sofistikerad utbildning. Texterna beskriver honom som långväxt, stark och blåögd.Vid 29 års ålder lämnade han för…

Vad är meditation?

Inom Buddhismen betyder meditation ”att vila utan ansträngning i det som är”. Detta tillstånd kan man nå genom att lugna och hålla sinnet, genom att nå insikt i medkänsla och visdom, eller genom att arbeta med kroppens energikanaler och meditera…