Gerd Boll in Stockholm & Tyresö

Den 16-18 mar får stockholmscentret besök av Diamantvägslärare Gerd Boll från Tyskland.  Gerd har varit elev av Lama Ole Nydahl sedan 1988 och Diamantvägslärare sen 1992. Föreläsningar är på engelska.   Om du är ny rekommenderar vi att du väljer att gå på…

Vad är Buddhism?

Den bästa förklaringen av Buddhas lära har vi fått från Buddha själv. På Sanskrit kallas hans läror för Dharma och på Tibetanska för Chö. Båda betyder “Som det är”. Man kan därför se Buddhism som en uppsättning verktyg som gör…

Vem är Buddha?

Den här tidsepokens Buddha Shakyamuni föddes i en kungafamilj omkring 560 f.kr. Från tidig ålder omgavs han av rikedom och skönhet och fick en sofistikerad utbildning. Texterna beskriver honom som långväxt, stark och blåögd.Vid 29 års ålder lämnade han för…

Pit and Maike Weigelt i Stockholm

Den 2-4 februari får stockholmscentret besök av diamantvägslärarna Pit & Maike Weigelt från Immenstadt Tyskland. De har varit Lama Oles elever sedan 1992 och diamantvägsläreare sedan 1997. Temat för besöket är buddhismens syn på död och återfödelse. Ett ämne som Pit…

Vad är meditation?

Inom Buddhismen betyder meditation ”att vila utan ansträngning i det som är”. Detta tillstånd kan man nå genom att lugna och hålla sinnet, genom att nå insikt i medkänsla och visdom, eller genom att arbeta med kroppens energikanaler och meditera…