Pit and Maike Weigelt i Stockholm

Den 2-4 februari får stockholmscentret besök av diamantvägslärarna Pit & Maike Weigelt från Immenstadt Tyskland. De har varit Lama Oles elever sedan 1992 och diamantvägsläreare sedan 1997. Temat för besöket är buddhismens syn på död och återfödelse. Ett ämne som Pit…

Vad är Buddhism?

Den bästa förklaringen av Buddhas lära har vi fått från Buddha själv. På Sanskrit kallas hans läror för Dharma och på Tibetanska för Chö. Båda betyder “Som det är”. Man kan därför se Buddhism som en uppsättning verktyg som gör…

Vem är Buddha?

Den här tidsepokens Buddha Shakyamuni föddes i en kungafamilj omkring 560 f.kr. Från tidig ålder omgavs han av rikedom och skönhet och fick en sofistikerad utbildning. Texterna beskriver honom som långväxt, stark och blåögd. Vid 29 års ålder lämnade han…

Julie Fallon in Stockholm

Den 8-10 december får Stockholmscentret besök av Diamantvägslärare Julie Fallon från Köpenhamn.  Julie har varit elev av Lama Ole Nydahl sedan 1996 och Diamantvägslärare sen 2001. Föreläsningar är på engelska.   Om du är ny rekommenderar vi att du väljer att gå på fredagens föreläsning. Varmt…

Vad är meditation?

Inom Buddhismen betyder meditation ”att vila utan ansträngning i det som är”. Detta tillstånd kan man nå genom att lugna och hålla sinnet, genom att nå insikt i medkänsla och visdom, eller genom att arbeta med kroppens energikanaler och meditera…

Reka Mathe in Stockholm

Den 24-25 november får Stockholmscentret besök av Diamantvägslärare Reka Mathe från Ungern.  Reka har varit elev av Lama Ole Nydahl sedan 2001 och Diamantvägslärare sen 2009. Föreläsningar är på engelska.   Om du är ny rekommenderar vi att du väljer att gå på fredagens…