Tyresö Retreat Center


Adress:   Breviksvägen 56, 13568 Tyresö
Tel:         +46 (0) 723 02 21 08 – Göran
E-post:     marinussen108@gmail.com
Hemsida:  www.tyreso-retreat.org

Vill du stödja Tyresö Retreat Center ekonomisk?
Bankgiro
: 5512-7385
Autogiro: Sök på mottagare ”STIFTELSEN FÖR DIAMANTVÄGSBUDDHISM” och välj bankgiro 5512-7385.