Tyresö Retreat Center


Adress:   Breviksvägen 56, 13568 Tyresö
Tel:         +46 (0) 736 22 55 59 – Karzan
E-post:     tyreso@diamondway-center.org

För mer information om projektet och buddhistiska retreater, se vår hemsida: www.tyreso-retreat.org
Regelbundna meditationer: varje lördag, 19:00
För besök och retreater: Diamond Way Buddhism-studenter är välkomna att registrera sig för retreaten på vår DW-connect-sidan: dw-connect.org/centers/tyreso
Nykomlingar, använd kontakterna ovan för kommunikationen.

For more information about the project and buddhist retreats plese check our website: www.tyreso-retreat.org
Regular meditations: every Saturday, 19:00, everybody is welcome!
For visits and retreats: Diamond Way Buddhism students are welcome to register for the retreats using DW-connect page: dw-connect.org/centers/tyreso
Newcomers, please use contacts us directly via email above.

Vill du stödja Tyresö Retreat Center ekonomisk?
Bankgiro
: 5512-7385
Autogiro: Sök på mottagare ”STIFTELSEN FÖR DIAMANTVÄGSBUDDHISM” och välj bankgiro 5512-7385.