Våra center och grupper

RS4118_dhyani_buddhas_row_rgnVi har buddhistiska center och meditationsgrupper i Stockholm, Göteborg och Gävle.

Våra center och grupper är en del av ett internationellt nätverk bestående av över 650 Diamantvägsbuddhistiska center som samtliga har grundats och leds av Lama Ole Nydahl. De tillhör Karma Kagyu-skolan och har som andlig vägledare den 17 Karmapa, Trinley Taye Dorje.

Våra center är välkomnande platser där människor ges möjlighet att lätt få tillgång till Buddhas tidlösa visdom, meditera tillsammans, dela med sig av sina erfarenheter och aktivt delta i centrets aktiviteter. Vi erbjuder meditationer flera gånger i veckan, meditationskurser, retreatplatser, studiekurser, samt föreläsningar av över 300 internationella buddhistlärare inom lekmannavägen.

Diamantvägsbuddhistiska center har en demokratisk struktur och fungerar genom frivilligt arbete grundat på vänskap och idealism. Medlemmarna delar på ansvaret för att leda meditationer, svara på frågor och att undervisa. Lama Ole har också gett över 300 av sina elever förtroendet att resa och undervisa om Buddhism.

I varje kultur antar Buddhas lära den form som passar den bäst. Man kan jämföra den med en diamant: på ett rött tygstycke lyser den röd, på ett blått tygstycke får den en blå färg; men under alla omständigheter är diamanten densamma. Utan att förlora sin essens har läran anpassat sig till de kulturella betingelserna i olika samhällen och tidsåldrar. Buddhas lära blomstrade för första gången i Indien under 1500 år och därefter under ytterligare 1000 år i Tibet. Idag är Diamantvägens (Sanskrit: Vajrayana) tidlösa synsätt och metoder alltmer tilltalande för västvärldens välutbildade och självständiga människor.