Vilka är Buddhismens grunder?

Det finns fyra grundläggande tankar som ger våra liv bestående mening. Det första som vi uppskattar är det dyrbara tillfälle vi har i detta liv, att vi kan gagna otaliga varelser med de metoder som en Buddha ger. Alla varelser söker lycka och vill undvika lidande. Även en myra kryper väldigt långt för att undvika att bli dödad och människor gör vad som helst för att må bra. Därför är det väldigt viktigt att komma i kontakt med läror som ger varaktig lycka.

Därefter tänker vi på att vi inte alltid kommer att ha den här möjligheten. Vi kommer ihåg att allting sammansatt är förgängligt. Allt som föds kommer att dö, allt som har uppstått kommer att försvinna. Vår tid är begränsad. Vi kan vara säkra på att våra liv kommer att ta slut, men vi vet inte när. Därför är det oerhört värdefullt att inse att vi har den här möjligheten nu och att vi tar vara på den.

Det tredje som vi förstår är att världen egentligen är en sammansatt väv av orsak och verkan och att våra nuvarande handlingar, ord och tankar kommer att bli till vår framtid. Oavsett om vi inser det eller inte, lämnar allt som vi gör, säger eller tänker intryck både i vårt inre och i yttervärlden. De här intrycken kommer senare tillbaka till oss. Om vi inte använder meditationer för att lösa upp dem, är det speciellt de negativa intrycken som kommer att återkomma i form av lidande eller obehagliga situationer.

Till sist inser vi att det inte finns något alternativ till att använda oss av lärorna. Upplysningen är den högsta glädjen. Det finns inget som är mer fullkomligt än detta tillstånd av att vara ett med alla ting, alla tider, alla varelser och alla riktningar. Dessutom, hur stor nytta kan vi vara för andra varelser om vi själva är förvirrade eller lider?

Dessa fyra tankar ger oss därför grunden för att kunna meditera och praktisera Buddhism. Men om vi istället håller fast vid våra invanda värderingar kan vi inte undvika lidande. Om vi fortsätter att tänka att ”jag är min kropp” och att ”dessa saker tillhör mig” kommer vi att uppleva ålderdom, sjukdom, död och förluster som väldigt obehagliga. Ingen kan undvika smärta genom att säga: ”Det här med upplysning låter för svårt för mig”. Eftersom vi har blivit födda kommer vi med all säkerhet att dö. Det finns inget viktigare i livet än att finna värderingar som kan övervinna död och lidande för all framtid. Värdet i att nå upplysning går därför inte att överskatta, varken för oss själva eller för alla andra varelser.