Vem är Buddha?

Den här tidsepokens Buddha Shakyamuni föddes i en kungafamilj omkring 560 f.kr. Från tidig ålder omgavs han av rikedom och skönhet och fick en sofistikerad utbildning. Texterna beskriver honom som långväxt, stark och blåögd.Vid 29 års ålder lämnade han för första gången palatset och träffade då på en gammal människa, en sjuk människa och en död människa, något som han aldrig hade sett förut. Han insåg då att ingenting är permanent och lämnade sitt palats för att meditera i norra Indiens berg och skogar. Efter att i sex års tid ha sökt efter något bestående och meningsfullt nådde han till sist sitt mål. Försjunken i djup meditation upptäckte han sinnets natur och nådde upplysning på den plats i norra Indien som idag kallas Bodh Gaya.

Buddhas läror, som är huvudreligionen i många östasiatiska länder, har förmågan att göra varelser orädda, glädjefyllda och kärleksfullt medkännande. Sedan början av 70-talet har buddhismens djupgående synsätt och dess mängd av metoder inspirerat och fascinerat fler och fler människor i väst.

Buddha undervisar om det absoluta och det betingade i tillvaron på ett sätt som gör att Buddhismen blir relevant för vårt dagliga liv och slutligen kommer man nå bestående lycka. Inom Buddhismen finns det inga dogmer utan tvärtom uppmuntras man till ett kritiskt ifrågasättande. Genom att använda sig av de rätta meditationerna kan man omvandla intellektuell förståelse av lärorna till något man upplever direkt och oförmedlat. Buddha är en tidlös spegel för sinnets inneboende potential.

Befrielse och upplysning

På vägen mot upplysning upptäcker man först att ens kropp, tankar och känslor hela tiden förändras. Därför finns det ingen grund för något verkligt existerande ego eller ”själv”. När man kommer till den insikten slutar man att se sig själv som en ”måltavla” och tar inte längre sitt lidande personligt. Upplysningen är det nästa och slutgiltiga steget. Här genomsyras varje upplevelse av sinnets klara ljus. I varje ögonblick njuter sinnet av sina självuppstående förmågor och allting sker spontant och utan ansträngning.

Orsak och verkan – karma

Karma betyder orsak och verkan. Det betyder inte öde. Insikten att var och en av oss är ansvariga för våra egna liv gör det möjligt att medvetet skapa positiva intryck, något som gör oss lyckliga och hjälper till att undvika orsakerna till framtida lidande. Positiva sinnestillstånd kan stärkas på ett effektivt sätt med Diamantvägens metoder, medan negativa intryck som ligger och väntar på att komma upp till ytan kan transformeras till visdom.