Tyresö Retreat Center


Adress:   Breviksvägen 56, 13568 Tyresö
Tel:         +46 (0) 736 22 55 59 – Karzan
E-post:     tyreso@diamondway-center.org

För mer information om projektet och buddhistiska retreater, se vår hemsida: www.tyreso-retreat.org
Regelbundna meditationer: 16e Karmapa meditation, varje lördag, 18:00. Alla är välkommna!
För retreater: Diamond Way Buddhism-studenter är välkomna att registrera sig för retreaten på vår DW-connect-sidan: dw-connect.org/centers/tyreso
Nykomlingar, använd kontakterna ovan för kommunikationen.

Vill du stödja Tyresö Retreat Center ekonomisk?
Bankgiro
: 5512-7385 (Skriv ”Donation och ditt namn” som meddelande)

English

For more information about the project and buddhist retreats plese check our website: www.tyreso-retreat.org
Regular meditations: 16th Karmapa meditation, every Saturday, 18:00. Everyone is welcome!
For retreats: Diamond Way Buddhism students are welcome to register for the retreats using DW-connect page: dw-connect.org/centers/tyreso
Newcomers, please contact us directly via email/phone above.