Stockholm

Buddhistiska centret StockholmStockholm - new altar - 1

Adress:
Tegnérgatan 33   111 60 Stockholm

Tel:
+46 (0) 723 022 108 – Göran
+46 (0) 706 674 855 – John (english)

Email:
stockholm@diamondway-center.org

 

Veckoprogram:  Guidade meditationer på den 16:en Karmapa
Måndag, torsdag, lördag: kl. 19.00

En timme introduktionsföreläsningar om buddhismen, sinne, och meditation

Lördag 3-juni, kl 19.00

Måndag 19-juni, kl 19.00

Lördag 3-juli, kl 19.00

Måndag 17-juli, kl 19.00

För övriga aktiviteter se Aktiviteter.

Bankgiro:    829-2179

 

 

Stockholm - Tomek