Vad är meditation?

Inom Buddhismen betyder meditation ”att vila utan ansträngning i det som är”. Detta tillstånd kan man nå genom att lugna och hålla sinnet, genom att nå insikt i medkänsla och visdom, eller genom att arbeta med kroppens energikanaler och meditera på Buddhaformer av energi och ljus.

Den effektivaste metoden är att ständigt identifiera sig med sin egen buddha-natur, och att hela tiden behålla upplevelsen av att befinna sig i ett rent land. När den som ser, det som ses och själva seendehandlingen är ett – både under och mellan meditationstillfällena – då har man nått målet: Det Stora Sigillet (Sanskrit: Mahamudra).

Introduktion och instruktioner för följande grundläggande meditationer ges i alla Diamantvägsbuddhistiska center.

Den korta tillflykten
Den första meditationsövningen på vägen mot upplysning.

Meditation på  den 16 Karmapa
En praktik som leder till en direkt erfarenhet av sinnets sanna natur genom identifikation med laman. Detta är den grundläggande meditationen inom Karma Kagyu-linjen.

Ngöndro
En serie av fyra grundläggande meditationer som förbereder oss för mer avancerade meditationer.