Vilka är Buddhismens grunder?

Det finns fyra grundläggande tankar som ger våra liv bestående mening. Det första som vi uppskattar är det dyrbara tillfälle vi har i detta liv, att vi kan gagna otaliga varelser med de metoder som en Buddha ger. Alla varelser söker lycka och vill undvika lidande. Även en myra kryper väldigt långt för att undvika att bli dödad och människor gör vad som helst för att må bra. Därför är det väldigt viktigt att komma i…

Olga Komarova i Stockholm

Den 16-18 juni får Stockholmscentret besök av Diamantvägslärare Olga Komarova från Köpenhamn.  Olga har varit elever av Lama Ole Nydahl sedan 2000 och Diamantvägslärare sen 2009.  Varmt välkomna! Föreläsningar är på engelska och är lämpliga för såväl nya som mera erfarna praktiserande Program: Fredag 16-juni (Stockholm Center) 19.00 Föreläsning: Introduction to Buddhism, mind and meditation Lördag 17-juni (Tyresö Retreat Center) 19.00 Förelasning: Buddhist Refuge (in Tyresö) Sondag 18-juni (Stockholm Center) 13.00 Föreläsning: Guru Yoga and meditation on H.H. the 16th…

Karma Kagyu-linjen

Karma Kagyu-linjen är en av de fyra största skolorna inom Tibetansk Buddhism. Den är en linje som baserar sig på muntlig överföring och lägger särskilt stor vikt vid meditation. I Karma Kagyu kan man, genom att samarbeta med en kvalificerad lärare, nå en fullständig och direkt erfarenhet av sinnets sanna natur. Metoderna inom Karma Kagyu lärdes ut av Buddha Shakyamuni, till hans närmaste elever. Metoderna fördes sedan vidare via de indiska mahasiddhorna Padmasambhava, Tilopa, Naropa,…

Lama Ole Nydahl i Stockholm

Buddhismen i det moderna samhället I denna introduktionsföreläsning kommer buddhistläraren Lama Ole Nydahl att ge en översikt över Diamantvägsbuddhismens grunder, väg och mål. Framförallt kommer han att förklara hur buddhismens uråldriga visdom har kunnat anpassa sig till västerländska människors behov utan att förlora sin essens. Lama Ole personifierar den gränslösa friheten, glädjen och medkänslan som uppstår av att lära känna sitt sinne och i denna föreläsning kommer han att lära ut praktiska metoder som man…

Ken Sainio i Stockholm

Den 28 januari får Stockholmscentret besök av Diamantvägslärare Ken Sainio från Helsingsfors.  Ken har varit elev av Lama Ole Nydahl under många år.  Varmt välkomna! Föreläsning är på engelska och är lämpliga för såväl nya som mera erfarna praktiserande Lördag kl 19.00 Föreläsning:  Buddhism in the West       Pris för föreläsning: 60 kr