Vilka är Buddhismens grunder?

Det finns fyra grundläggande tankar som ger våra liv bestående mening. Det första som vi uppskattar är det dyrbara tillfälle vi har i detta liv, att vi kan gagna otaliga varelser med de metoder som en Buddha ger. Alla varelser söker lycka och vill undvika lidande. Även en myra kryper väldigt långt för att undvika att bli dödad och människor gör vad som helst för att må bra. Därför är det väldigt viktigt att komma i…

Karma Kagyu-linjen

Karma Kagyu-linjen är en av de fyra största skolorna inom Tibetansk Buddhism. Den är en linje som baserar sig på muntlig överföring och lägger särskilt stor vikt vid meditation. I Karma Kagyu kan man, genom att samarbeta med en kvalificerad lärare, nå en fullständig och direkt erfarenhet av sinnets sanna natur. Metoderna inom Karma Kagyu lärdes ut av Buddha Shakyamuni, till hans närmaste elever. Metoderna fördes sedan vidare via de indiska mahasiddhorna Padmasambhava, Tilopa, Naropa,…

Ken Sainio i Stockholm

Den 28 januari får Stockholmscentret besök av Diamantvägslärare Ken Sainio från Helsingsfors.  Ken har varit elev av Lama Ole Nydahl under många år.  Varmt välkomna! Föreläsning är på engelska och är lämpliga för såväl nya som mera erfarna praktiserande Lördag kl 19.00 Föreläsning:  Buddhism in the West       Pris för föreläsning: 60 kr

Göran Norling i Göteborg

Göran kommer till Göteborg den 14:e januari. Program Lördag 14 januari Kl 11.00-14.00 Föreläsning “Introduktion till Buddhismen” Kl 16.00- 19.00 Föreläsning “Buddhist meditation” Plats: Olbersgatan 12, Göteborg

Axel Waltl in Stockholm

Den 9-11 december får Stockholmscentret besök av Diamantvägslärare Axel Waltl från Vienna.  Axel har varit elever av Lama Ole Nydahl sedan 1995 och Diamantvägslärare sen ~2005.  Varmt välkomna! Föreläsningar är på engelska och är lämpliga för såväl nya som mera erfarna praktiserande Program: Fredag 9-dec 19.00 Föreläsning:  Introduction to Buddhism: conduct, motivation and view Lördag 10-dec 13.00 Föreläsning:  Buddhist methods: avoiding and transforming difficulties 17.00  Middag 19.00 Förelasning:  Student-Teacher relationship on the spiritual path Sondag 11-dec 13.00 Föreläsning: Diamondway…