Shamar Rinpoche

Den 11:e Juni 2014 avled vår kära lärare 14:de Kunzig Shamar Rinpoche Mipham Chokyi Lodro i Renchen Ulm i Tyskland, en plats som låg honom nära. Han var tillsammans med nära familjemedlemmar och några av sina närmsta elever. Denna plötsliga förlust var, för Buddhismen i allmänhet och hans elever i synnerhet, djupgående och vittomfattande.

Kunzig Shamar Rinpoche är en emanation av Buddha Amithaba och står näst efter Gyalwa Karmapa i Karma Kagyu-skolans andliga hierarki.

Den förste Shamar Rinpoche, Khedrup Trakpe Senge (1283-1349), var huvudelev till den tredje Karmapa, Rangjung Dorje. Hans andra inkarnation Kacho Wangpo fick den röda kronan av den 4 Karmapa, Rolpe Dorje. Kronan var en exakt replika av Karmapas svarta krona. När Karmapa hade tilldelat honom den röda kronan gav han honom namnet ”Shamarpa – bäraren av den röda kronan.” Sedan dess brukar två Karmapa nämnas i Kagyutexterna, den med den svarta hatten och den med den röda hatten, som genom århundradena ständigt alternerar mellan att vara varandras lärare eller elev. Deras sinnen betraktas som oskiljaktiga.

Den 14 Kunzig Shamar Rinpoche Mipam Chokyi Lodro, brorson till den 16 Karmapa, föddes 1952 i Derge i Tibet. Han erkändes som en inkarnation av Shamarpa vid 6 års ålder och togs då till klostret Yang Chen, huvudsätet för Shamarpa i Tibet. När han var nio år gammal lämnade han Tibet tillsammans med den 16 Karmapa och gav sig iväg till Sikkim, där han bodde och studerade under Karmapas ledning.

I Sikkim mottog Kunzig Shamar Rinpoche Karma Kagyu-skolans samtliga läror och överföringar från den 16 Karmapa. Efter Karmapas bortgång tog Shamarpa på sig ansvaret att avsluta projektet med byggandet av KIBI (Karmapa International Buddhist Institute) i New Delhi. I mars 1994 erkände han officiellt Trinley Thaye Dorje som den 17 Gyalwa Karmapa. Shamar Rinpoche tillbringade större delen av sin tid med att resa runt i världen och undervisa Dharma. Sharmapa avled 2014 i Renchen Ulm i Tyskland.