Lama Ole Nydahl

Lama Ole är en av de få västerlänningar som är fullt kvalificerade som Lama och meditationslärare inom Karma Kagyu-skolan. 1969 blev Ole Nydahl och hans fru Hannah den 16 Karmapa första västerländska elever.

Efter att ha fullgjort tre år av intensiv meditationsträning och studier i buddhistisk filosofi, samt mottagit överföringen av den unika Diamantvägsbuddhistiska praktiken kallad Phowa (det medvetna döendets praktik), började Ole Nydahl på den 16 Karmapas begäran undervisa om Buddhism i EuropaLama Ole har sedan dess rest runt  över hela världen för att undervisa och förmedlat linjens välsignelse i en ny stad nästan varje dag. Hans djupa kunskap och dynamiska undervisningsstil inspirerar tusentals människor vid hans föreläsningar och meditationsretreater.

Genom att på ett okonventionellt sätt utmana människors föreställningar om livet och Buddhism har Lama Ole varit en viktig drivkraft i etableringen av Buddhism i väst, och har fram till idag grundat mer än 650 Diamantvägsbuddhistiska center i 44 länder runt om i världen. Hans unika syntes av modern stil och uråldrig visdom har hjälpt till att skapa den största gruppen elever som praktiserar diamantvägs-buddhistiska metoder i väst. Shamar Rinpoche har sagt att ”1973 beordrade den 16 Karmapa Ole och Hannah att ge sig ut och undervisa och förutspådde att de skulle ha stor framgång med att sprida Buddhas läror i väst”. Den 16 Karmapa lärde dem deras huvudsakliga meditationsövningar, Guru Yoga på den 8 samt den 16 Karmapa. De höll sin samaya utan att tvivla och följde Karmapas önskan. Ole utför den 16 Karmapas aktivitet.

Lama Ole har skrivit flera böcker, bl.a. The Way Things Are (O-Books, UK) Entering the Diamond Way, Mahamudra, Riding the Tiger (samtliga från Blue Dolphin Publishing, USA), och The Great Seal (Fire Wheel Publishing, USA).