Den 16 Karmapa Rangjung Rigpe Dorje

Den 16 Karmapa Rangjung Rigpe Dorje (1924-1981) föddes i Derge-provinsen i östra Tibet. Den föregående Karmapa Khakyab Dorje (1871-1922) lämnade efter sig ett brev som beskrev detaljerna kring hans nästa återfödelse. Med hjälp av detta brev lyckades ledningen för Tsurphu-klostret lokalisera pojken. 1931 blev den unga inkarnationen ordinerad novismunk och tilldelades Karmapas ceremoniella klädsel och den svarta kronan.

I Tsurphu ägnade Karmapa fyra år åt studier och fördjupade sin meditativa förståelse av Sutra, Tantra, Mahamudra samt ”Naropas sex övningar”. Som pojke visade han prov på en mycket stark naturlig insikt och berättade ofta för sina lärare om sina tidigare inkarnationer.

 

Vid 23 års ålder blev Karmapa fullt ordinerad och mottog i samband med detta initieringarna och förklaringarna för Karma Kagyu-linjens högsta läror. På grund av ockupationen av Tibet bestämde sig Karmapa för att fly från sitt hemland eftersom han insåg att det skulle vara bättre för Dharman om han frigjorde sig från den kinesiska kommunistregimens allt hårdare grepp. Därför lämnade han Tsurphu, Karmapas traditionella säte, tillsammans med ett följe av 160 lamor, munkar och lekfolk, och gav sig iväg i riktning mot Bhutan. Med Karmapa som guide kunde följet få med sig de dyrbaraste av alla statyer, rituella föremål, reliker, thangkas och böcker som bevarats i Tsurphu under århundradena.

I staten Sikkim i nordvästra Indien gav klostret i Rumtek som gåva till Gyalwa Karmapa. Klostret grundades under den nionde Karmapas tid. Karmapa påbörjade bygget av ett nytt kloster i Rumtek, som tack vare den Indiska regeringens generositet och Sikkims härskare kunde stå klart inom fyra år. Det nya klostret i Rumtek blev Karmapas officiella säte utanför Tibet och ett center för buddhistiska studier, ritualer och praktik.

 

1974 ledde Karmapa en grupp Karma Kagyu-lamor på ett besök i Europa, USA och Kanada, och för första gången kunde människor i väst få möjlighet att delta i en ceremoni med den svarta kronan, något som Karmapa utförde vid ett flertal tillfällen. På inbjudan av sina elever Ole och Hannah Nydahl kom Karmapa till Köpenhamn i december 1974.

I november 1976 åkte Karmapa till New York för att genomföra en turné genom USA. Året därpå gjorde han en sex månaders resa genom Europa, där han besökte Sverige, Danmark, Tyskland, Holland, Frankrike och Storbritannien. I maj 1980 reste Karmapa tillbaka till väst och höll under denna resa föreläsningar i London, New York, San Fransisco och Boulder, Colorado. Den 16 Gyalwa Karmapa avled den 5 november 1981 på ett sjukhus i Chicago.