Lärare

Den 16 Karmapa med den svarta kronan

Den 16 Karmapa med den svarta kronan

key_shamarpakey_17th_karmapakey_lama_ole_nydahl

key_jigmelakey_defaultkey_sherab_gyaltsen