Karma Kagyu-linjen

Karma Kagyu-linjen är en av de fyra största skolorna inom Tibetansk Buddhism. Den är en linje som baserar sig på muntlig överföring och lägger särskilt stor vikt vid meditation. I Karma Kagyu kan man, genom att samarbeta med en kvalificerad lärare, nå en fullständig och direkt erfarenhet av sinnets sanna natur.
Metoderna inom Karma Kagyu lärdes ut av Buddha Shakyamuni, till hans närmaste elever. Metoderna fördes sedan vidare via de indiska mahasiddhorna Padmasambhava, Tilopa, Naropa, Maitripa och de berömda tibetanska yogierna Marpa och Milarepa. På elvahundratalet gav munken Gampopa lärorna till den första Gyalwa Karmapa, som i sina efterföljande inkarnationer har hållit lärorna levande och kraftfulla fram till våra dagar. Stora tibetanska lärare (Lamor), som t.ex. Den 17 Karmapa och Shamar Rinpoche överför idag denna obrutna tradition när de besöker de många Karma Kagyu-centren över hela världen.

Karma Kagyu-skolan har praktiska läror som är användbara i vår vardag. En mängd metoder finns tillgängliga för både lekfolk och yogier att utveckla sinnets inneboende klarhet och rikedom, både genom meditation och i ens dagliga aktiviteter. Taket till det självbefriande Stora Sigillet (Sanskrit: Mahamudra) bärs upp av tre grundpelare: verifierbara odogmatiska läror, meditation och verktyg för att stabilisera de medvetenhetsnivåer man har uppnått.